ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ 1983 ರಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯ

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್

WhatsApp ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್!